26/ก.ย./50

แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 เดือนกันยายน 2550-สมาร์ท ออย ฟอร์ เมน