19/ก.ย./50

บ้านเมือง วันที่ 19 เดือนกันยายน 2550-สมาร์ท ออย ฟอร์ เมน