2/ก.ค./50

โฆษณา สมาร์ท ออย ฟอร์ เมน ใน นิตยสาร X-Ray เดือน ก.ค. 50