หน้ากากคาร์บอน ชนิดใยสังเคราะห์ 4 ชั้น แบบคล้องหู

1. หน้ากากคาร์บอนดีกว่าหน้ากากธรรมดาอย่างไร
Ans : หน้ากากคาร์บอน มีความพิเศษ คือ มี Activated Carbon เป็นตัวกรอง ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการสูดดมกลิ่น ควัน และมลภาวะต่างๆ


2. สามารถนำหน้ากากคาร์บอนมาใช้ซ้ำได้หรือไม่
Ans : ไม่แนะนำ ควรใช้เพียงครั้งเดียวแล้วเปลี่ยน เพราะหน้ากากได้สัมผัสกับมลภาวะต่างๆ หรืออาจเกิดการสะสมของเชื้อโรคจากการไอ/จามจากการใช้แล้ว จึงไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ


3. วิธีใส่หน้ากากที่ถูกต้อง ต้องหันด้านสีไหนออกข้างนอก
Ans : วิธีใส่หน้ากากที่ถูกต้อง ต้องหันด้านที่มีสีเข้มออกข้างนอก โดยให้ด้านที่มีโครงอยู่ด้านบน


4. หน้ากากคาร์บอนเหมาะสมกับใคร
Ans : เหมาะกับ ผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานเจอกับมลภาวะต่างๆ ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่อยู่ในสถานที่แออัด เช่น สถานที่ขนส่ง หรือ ผู้ที่อยู่ในสถานที่เสี่ยงติดเชื้อโรค เช่น โรงพยาบาล


5. หน้ากากคาร์บอนมีส่วนผสมของอะไรบ้าง
Ans : หน้ากากคาร์บอนของนาโนเมด ทำมาจากใยสังเคราะห์เนื้อนุ่ม และปราศจากส่วนผสมของยางพาราและไฟเบอร์กลาส จึงให้ความรู้สึกนุ่มเมื่อสัมผัสกับใบหน้า และไม่ระคายเคืองผิว