ชุดตรวจการตั้งครรภ์ นาโน เพร็ค เทสต์

 

ชุดตรวจการตั้งครรภ์ นาโน เพร็ค เทสต์
อุปกรณ์ที่ตรวจวัดหาระดับฮอร์โมน hCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์
 
Product Information:
ชุดตรวจการตั้งครรภ์ นาโน เพร็ค เทสต์ เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจวัดหาระดับฮอร์โมน hCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์ผลการตรวจจะแสดงให้ทราบว่ามีหรือไม่มีฮอร์โมน hCGในร่างกาย แต่ไม่ได้บอกปริมาณ hCGในร่างกาย โดยชุดตรวจการตั้งครรภ์ นาโน เพร็ค เทสต์ สามารถตรวจวัดระดับhCGได้แม้ร่างกายเพิ่งเริ่มสร้างในระดับต่ำ ตั้งแต่ 20mIU/mlขึ้นไป ในขณะที่ชุดตรวจตั้งครรภ์ทั่วไปตรวจวัดได้เมื่อร่างกายสร้างตั้งแต่ 25-50mIU/ml. ดังนั้น ชุดตรวจการตั้งครรภ์ นาโน เพร็ค เทสต์ จึงสามารถแสดงผลว่าคุณตั้งครรภ์ได้เร็วกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น
 
คุณสมบัติ:
มีความไวสูงในการตรวจหาระดับฮอร์โมน hCG ตรวจวัดได้แม้ร่างกายสร้างเพียง 20 mIU/ml.
ตรวจการตั้งครรภ์ได้ก่อนวันที่คาดว่าประจำเดือนมา 3 วัน
อ่านผลทดสอบว่ามีการตั้งครรภ์ ได้ในเวลา 40 วินาที (หากครบ 40 วินาที แล้วแสดงผลว่าไม่ตั้งครรภ์ควรรออ่านผลในระยะ 5 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าชุดทดสอบแสดงผลว่าไม่ตั้งครรภ์)

 

Nano Preg test มี 3 แบบให้เลือกใช้
 

1. ชนิดจุ่ม (strip style) ประกอบด้วย แผ่นทดสอบตั้งครรภ์ และถ้วยตวงปัสสาวะ

strip style

วิธีใช้:  
นำแผ่นทดสเก็บน้ำปัสสาวะลงในถ้วยตวงที่เตรียมให้ นำแผ่นทดสอบตั้งครรภ์ ด้านที่ลูกศรชี้ลง จุ่มลงในน้ำปัสสาวะ 3 วินาที โดยระวังไม่ให้น้ำปัสสาวะสูงเกินขีดลูกศรในแผ่นทดสอบอบออกจากน้ำปัสสาวะ ถือหรือวางในแนวนอน(ควรวางบนพื้นผิวที่แห้ง และไม่สามารถดูดซับน้ำได้), รออ่านผล  
 
 
ข้อดี: ราคาถูกกว่าชนิดตลับ และชนิดปัสสาวะผ่าน, ถ้วยรองรับน้ำปัสสาวะออกแบบให้ถือได้สะดวกในการเก็บน้ำปัสสาวะ
 
ข้อด้อย: ต้องระวังไม่ให้น้ำปัสสาวะสูงเกินขีดที่กำหนด เนื่องจากมีผลให้แผ่นทดสอบเสื่อมสภาพ, ต้องรองน้ำปัสสาวะใส่ภาชนะเพื่อใช้ในการทดสอบ
 
 

2. ชนิดตลับ (Cassette style) ประกอบด้วย ตลับทดสอบตั้งครรภ์, ถ้วยตวงปัสสาวะ และหลอดหยดสำหรับดูดน้ำปัสสาวะ

 Cassette Style
วิธีใช้:
เก็บน้ำปัสสาวะลงในถ้วยตวงที่เตรียมให้ นำหลอดหยดดูดน้ำปัสสาวะปริมาณพอเหมาะ แล้วหยดน้ำปัสสาวะลงบนตลับทดสอบตั้งครรภ์ซึ่งวางบนพื้นราบ จำนวน 3 หยด, รออ่านผล
 
ข้อดี: ลดโอกาสแผ่นทดสอบเสื่อมสภาพจากวิธีการดูดซับน้ำปัสสาวะของชุดทดสอบ, ถ้วยรองรับน้ำปัสสาวะออกแบบให้ถือได้สะดวกในการเก็บน้ำปัสสาวะ
 
ข้อด้อย: ต้องรองน้ำปัสสาวะใส่ภาชนะเพื่อใช้ในการทดสอบ
 
 
3. ชนิดปัสสาวะผ่าน (Midstream style) ประกอบด้วยแท่งทดสอบตั้งครรภ์

 

Midstream style

วิธีใช้:
ถือแท่งทดสอบตั้งครรภ์ให้หัวลูกศรชี้ลง ปัสสาวะให้น้ำปัสสาวะผ่านบริเวณดูดซับน้ำปัสสาวะซึ่งอยู่บริเวณต่ำกว่าลูกศร เป็นเวลา 5 วินาที ถือหรือวางแท่งทดสอบตั้งครรภ์ในแนวนอน, รออ่านผล
 
ข้อดี: สะดวกใช้กว่าชนิดจุ่ม และชนิดตลับ ไม่ต้องเก็บน้ำปัสสาวะในถ้วยรองรับน้ำปัสสาวะ ลดขั้นตอนในการทดสอบ
 
ข้อด้อย: ราคาสูงกว่าชนิดจุ่ม และชนิดตลับ
 
 
คำแนะนำ:
1. การตรวจตั้งครรภ์ด้วยน้ำปัสสาวะเป็นการตรวจหาการตั้งครรภ์เบื้องต้น ควรตรวจยืนยันผลการตั้งครรภ์โดยแพทย์ด้วยการวินิจฉัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ
   ทางการแพทย์
2. การตรวจตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะเพียงครั้งเดียวยังไม่เพียงพอต่อการยืนยันผลเบื้องต้น เนื่องจากระดับฮอร์โมนhCGในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีระดับที่แตกต่างกันอยู่ใน
   ช่วงกว้าง การตรวจตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 จะเชื่อถือผลได้แน่นอนกว่า เช่นในกรณีดังนี้
   - ในระยะเวลาที่เท่ากัน เช่น 3วันก่อนวันที่คาดว่าประจำเดือนมา บางท่านอาจมีระดับฮอร์โมนต่ำมาก ระดับกลาง หรือระดับสูงมาก หากระดับฮอร์โมนที่ร่างกาย
     สร้างยังคงต่ำกว่าระดับความไวของชุดทดสอบการตั้งครรภ์(ต่ำกว่า 20 mIU/ml.)จะตรวจไม่พบว่ามีการตั้งครรภ์  จึงควรตรวจตั้งครรภ์ครั้งที่2 โดยทดสอบห่าง
     จากการตรวจครรภ์ครั้งแรก 48ชั่วโมง ด้วยน้ำปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้า 
  - ระดับฮอร์โมนเอชซีจี(hCG)ที่ต่ำมาก(ต่ำกว่า 50mlU/ml.)จะพบในช่วงสั้นๆหลังการฝังตัวของไข่ที่ผสมกับอสุจิแล้วในผนังมดลูกเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ อย่างไร
    ก็ตามภาวะที่มีระดับฮอร์โมน hCGต่ำมากนี้ พบในกรณีสิ้นสุดการตั้งครรภ์(แท้งบุตร)ด้วยเหตุตามธรรมชาติ ในช่วง 3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน ดังนั้น
    ผลทดสอบว่าตั้งครรภ์ แบบไม่ชัดเจน ควรทำการตรวจสอบการตั้งครรภ์ซ้ำอีกครั้งใน 48 ชั่วโมงต่อมา
 
ราคาขาย:  ชนิดจุ่ม(strip style)  90 บาท
                 ชนิดตลับ(cassette style)  150 บาท
                 ชนิดปัสสาวะผ่าน(midstream style)  180 บาท
 

ร้านค้าที่มีจำหน่าย: eXta Plus in 7-11, Boots, Family Mart, Save Drug, Med Care D-Chain, @Mart, Max Valu, Pure, Tanghuaseng และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป