12/มี.ค./52

สื่อโฆษณาสยามดารา แบบสี (ฉบับที่ 12-24 มีค 2009)