19/ธ.ค./50

โฆษณา พิงค์ นิปเปิ้ล ใน สยามบันเทิง ฉบับ วันที่ 19-25 ธ.ค. 50