3/ธ.ค./50

โฆษณา สมาร์ท ออย ฟอร์ เมน ใน นิตยสาร X-Ray เดือน ธ.ค. 50