28/พ.ย./50

โฆษณา พิงค์ นิปเปิ้ล ใน สยามบันเทิง ฉบับ วันที่ 28 พ.ย.50-4 ธ.ค. 50