7/พ.ย./50

สยามบันเทิง 7-13 เดือนพฤศิกายน 2550 - ฟินาเล่ พิงค์นิปเปิ้ล ครีม