อุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน รุ่น ซีเอสไอ-ซีเอช-วัน 160 (6307714)

อุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน รุ่น ซีเอสไอ-ซีเอช-วัน 160 (6307714)
เพื่อบำบัดรักษาส่วนต่างๆของพื้นผิวของร่างกาย โดยลดอาการอักเสบในระยะเฉียบพลัน ลดปวด ลดบวม
 
Product Information :
- ขนาด 9 x 18 ซม.
- น้ำหนัก 160 กรัม
- เหมาะกับบริเวณเล็กๆ เช่น หน้าผาก, แก้ม, จมูก เป็นต้น
- วัสดุภายนอก PVC ผสม Nylon ให้ผิวสัมผัสนุ่มคล้ายผ้า
- อุ่นร้อนในไมโครเวฟได้ โดยไม่ต้องแช่ในภาชนะที่เติมน้ำ
- สามารถเก็บในตู้เย็นช่องแข็งได้ตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมใช้งาน
- ให้พร้อมผ้าขนหนูเนื้อนุ่ม และซองพลาสติกสำหรับเก็บในตู้เย็น
- สามารถใช้ซ้ำได้
- ได้รับมาตรฐานสากล FDA, TUV, CE

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ :

สำหรับการใช้ประคบเย็น : ใช้เพื่อบำบัดรักษาส่วนต่างๆของพื้นผิวของร่างกาย โดยลดอาการอักเสบในระยะเฉียบพลัน ลดปวด ลดบวม เช่น อาการดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะหรือมีไข้สูง ข้อเคล็ด บาดเจ็บหลังการเล่นกีฬา
 
สำหรับการใช้ประคบร้อน : ใช้เพื่อลดเกร็ง ลดปวดกล้ามเนื้อ ลดบวม เพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ เช่น อาการดังต่อไปนี้ ห้อเลือดฟกช้ำ ปวดประจำเดือน อาการกล้ามเนื้อตึง
 
คำเตือน :

คำเตือนสำหรับการประคบเย็น
• ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
• อาจทำให้เกิดการแช่แข็ง (freezing) ของเนื้อเยื่ออันเป็นผลจากการไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ หรือจากการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปจนอาจเกิดการตาย
  ของเนื้อเยื่อเฉพาะที่หากอุณหภูมิลดลงถึง 4 องศาเซลเซียส

• อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังจากพิษของสารเคมีที่รั่วจากอุปกรณ์ดังกล่าว
• เด็กหรือผู้ที่ไร้ความสามารถควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
• สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

คำเตือนสำหรับการประคบร้อน
• ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
• ให้ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวอย่างสม่ำเสมอ
• อาจทำให้ผิวหนังพุพองเนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป
• อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังจากพิษของสารเคมีที่รั่วจากอุปกรณ์ดังกล่าว
• ไม่ควรใช้ความร้อนในการปรับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่แนะนำ เพราะอาจทำให้ผิวหนังไหม้ อุปกรณ์เสื่อมหรือรั่วได้
• เด็กหรือผู้ที่ไร้ความสามารถควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
• สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

 
ข้อห้ามใช้ :

ข้อห้ามใช้สำหรับการประคบเย็น
• ผู้ที่มีการไหลเวียนเลือดผิดปกติ ได้แก่ Arteriosclerosis, Raynaud’s syndrome

ข้อห้ามใช้สำหรับการประคบร้อน
• ห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในบริเวณต่อไปนี้ บริเวณที่มีแผลเปิดหรือมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง บริเวณที่มีเลือดออก(Haemorrhagic area) บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
• ห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดการขยายตัวของหลอด เลือดในหลายบริเวณพร้อมกันอันจะทำให้
   ความดันโลหิตลดลง และอาจจะเป็นลมได้เมื่อลุกขึ้นทันทีหลังจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

• ผู้ที่มีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ(Phlebothrombosis)

 
วิธีการใช้ :

1. นำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน ไปปรับอุณหภูมิให้ร้อนและเย็นตามความต้องการ
2. เมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการ ควรนำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน ใส่อุปกรณ์ลงในถุงผ้าที่จัดเตรียมให้ ก่อนนำไปประคบบริเวณที่ต้องการ
3. การประคบร้อนนาน 15-20 นาที และการประคบเย็นนาน 15-20 นาที

 
วิธีปรับอุณหภูมิอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน :

กรณีประคบเย็น
ควรบรรจุในซองพลาสติกที่มีในกล่อง หรือกล่องพลาสติกอื่น ๆ แล้วนำไปเก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็งหรือเก็บในกระติกน้ำแข็ง
เพื่อนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ควรแช่อย่างน้อย 120 นาที

กรณีประคบร้อน ทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 : ใช้ไมโครเวฟ
กำลังไฟที่เหมาะสม คือ 400 วัตต์* (หากใช้ไมโครเวฟ 800 วัตต์ ให้ปรับความร้อนที่ระดับปานกลาง)
หมายเหตุ : การใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟมาก/นานเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์แตกได้

   แบบแห้ง :
   วางอุปกรณ์ในแนวราบ ให้เจลกระจายตัวสม่ำเสมอ ใช้เวลา 30 วินาที สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง และ 45 วินาทีสำหรับอุปกรณ์ที่นำมาจากช่องแช่แข็ง
   ถ้ายังไม่ร้อนพอให้นำเข้าไมโครเวฟเพิ่มได้ครั้งละ 5 วินาที จากนั้นห่อผ้า/ใส่ถุงผ้า ก่อนนำไปประคบบริเวณที่ต้องการ บันทึกเวลาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในครั้งต่อไป

   แบบน้ำ :
   วางอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อนในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้ เติมน้ำให้ท่วม นำไปเข้าไมโครเวฟ ตั้งเวลา 3 นาที

 
วิธีที่ 2 : ใช้น้ำร้อน
นำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน แช่ในน้ำต้มเดือด (80-90 องศาเซลเซียส) นาน 3 นาที (ห้ามต้มพร้อมกับน้ำ)
 
 
ตารางแสดงวิธีการปรับอุณหภูมิ :
 
ประเภท แหล่งที่ใช้ปรับอุณหภูมิ เวลาในการปรับให้เป็นอุณหภูมิ
ที่ต้องการ (นาที)
อุณหภูมิที่ต้องการ
(องศาเซลเซียส : °C)
ประคบเย็น  ตู้เย็น : ช่องแช่แข็ง  (1-4 องศาเซลเซียส) 120 2
กระติกน้ำแข็ง  (5-14 องศาเซลเซียส) 20 9
ประคบร้อน  ไมโครเวฟ  (กำลังไฟ 800 วัตต์)
ปรับความร้อนระดับกลาง
วางอุปกรณ์ในแนวราบบนจานในตู้ไมโครเวฟ
0.5 41
แช่อุปกรณ์ในน้ำต้มเดือด  (80-90 องศาเซลเซียส) 3 43
 
ข้อควรระวัง :

ข้อควรระวังสำหรับการประคบเย็น
• ผู้ที่มีสภาวะการรับรู้ความรู้สึกเสียไป
• ผู้ที่มีความไวต่อความเย็น
• บริเวณที่มีบาดแผลเปิด

ข้อควรระวังสำหรับการประคบร้อน
• ผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดี
• ผู้มีเนื้องอก (Tumor) หรือเป็นวัณโรค (Tuberculosis)
• หญิงมีครรภ์
• ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory dysfunction) เช่น เส้นหลอดเลือดขอด (Varicose vein)
• ผู้ที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำ (Thrombophlebitis)

 
การเก็บรักษา :
• หลีกเลี่ยงแสงแดด ควรเก็บในที่แห้งและเย็น
• ไม่นำอุปกรณ์ไปวางโดยตรงในพื้นผิวคมหรือไม่เรียบ
• หลังการใช้ทุกครั้ง ควรทำความสะอาดด้วยน้ำหรือสบู่อ่อน และเก็บไว้ในกล่องหรือซองพลาสติกที่อุณหภูมิห้อง ในตู้เย็นหรือในช่องแช่แข็ง
• อย่าวางของหนักกดทับ
 
คำแนะนำ : ควรมีอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน 2 ชิ้น เพื่อใช้แทนกันเมื่อความเย็นหรือความร้อนหมดไปขณะปฐมพยาบาล
 
ขนาดบรรจุ : 160 กรัม/ชิ้น/กล่อง 
ราคาขาย   :  165 บาท
 

ร้านค้าที่มีจำหน่าย : eXta Plus in 7-11, Save Drug, Med Care D-Chain, Siam Drug, Healthy Max, Health Plus, Safe & Save, Health Up, Tsuruha, P&F, Fasino, ร้านยากรุงเทพและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป