อุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน รุ่น ซีเอสไอ-ซีเอช-วัน 700 (64-2-3-2-0001176)

อุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน รุ่น ซีเอสไอ-ซีเอช-วัน 700 (64-2-3-2-0001176)
เพื่อบำบัดรักษาส่วนต่างๆของพื้นผิวของร่างกาย โดยลดอาการอักเสบในระยะเฉียบพลัน ลดปวด ลดบวม
 
Product Information:
- ขนาด 28 x 18 ซม.
- น้ำหนัก 700 กรัม
- วัสดุภายนอก PVC ผสม Nylon ให้ผิวสัมผัสนุ่มคล้ายผ้า
- อุ่นร้อนในไมโครเวฟได้ โดยไม่ต้องแช่ในภาชนะที่เติมน้ำ
- สามารถเก็บในตู้เย็นช่องแข็งได้ตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมใช้งาน
- ให้พร้อมผ้าขนหนูเนื้อนุ่ม และซองพลาสติกสำหรับเก็บในตู้เย็น
- สามารถใช้ซ้ำได้
- ได้รับมาตรฐานสากล FDA, TUV, CE

ข้อบ่งใช้และประโยชน์:

สำหรับการใช้ประคบเย็น: ใช้เพื่อบำบัดรักษาส่วนต่างๆของพื้นผิวของร่างกาย โดยลดอาการอักเสบในระยะเฉียบพลัน ลดปวด ลดบวม เช่น อาการดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะหรือมีไข้สูง ข้อเคล็ด บาดเจ็บหลังการเล่นกีฬา
 
สำหรับการใช้ประคบร้อน: ใช้เพื่อลดเกร็ง ลดปวดกล้ามเนื้อ ลดบวม เพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ เช่น อาการดังต่อไปนี้ ห้อเลือดฟกช้ำ ปวดประจำเดือน อาการกล้ามเนื้อตึง
 
คำเตือน:

คำเตือนสำหรับการประคบเย็น
• ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
• อาจทำให้เกิดการแช่แข็ง (freezing) ของเนื้อเยื่ออันเป็นผลจากการไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ หรือจากการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปจนอาจเกิดการตาย
  ของเนื้อเยื่อเฉพาะที่หากอุณหภูมิลดลงถึง 4 องศาเซลเซียส

• อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังจากพิษของสารเคมีที่รั่วจากอุปกรณ์ดังกล่าว
• เด็กหรือผู้ที่ไร้ความสามารถควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
• สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

คำเตือนสำหรับการประคบร้อน
• ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
• ให้ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวอย่างสม่ำเสมอ
• อาจทำให้ผิวหนังพุพองเนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป
• อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังจากพิษของสารเคมีที่รั่วจากอุปกรณ์ดังกล่าว
• ไม่ควรใช้ความร้อนในการปรับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่แนะนำ เพราะอาจทำให้ผิวหนังไหม้ อุปกรณ์เสื่อมหรือรั่วได้
• เด็กหรือผู้ที่ไร้ความสามารถควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
• สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

 
ข้อห้ามใช้:

ข้อห้ามใช้สำหรับการประคบเย็น
• ผู้ที่มีการไหลเวียนเลือดผิดปกติ ได้แก่ Arteriosclerosis, Raynaud’s syndrome

ข้อห้ามใช้สำหรับการประคบร้อน
• ห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในบริเวณต่อไปนี้ บริเวณที่มีแผลเปิดหรือมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง บริเวณที่มีเลือดออก(Haemorrhagic area) บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
• ห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดการขยายตัวของหลอด เลือดในหลายบริเวณพร้อมกันอันจะทำให้
   ความดันโลหิตลดลง และอาจจะเป็นลมได้เมื่อลุกขึ้นทันทีหลังจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

• ผู้ที่มีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ(Phlebothrombosis)

 
วิธีการใช้:

1. นำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน ไปปรับอุณหภูมิให้ร้อนและเย็นตามความต้องการ
2. เมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการ ควรนำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน ใส่อุปกรณ์ลงในถุงผ้าที่จัดเตรียมให้ ก่อนนำไปประคบบริเวณที่ต้องการ
3. การประคบร้อนนาน 15-20 นาที และการประคบเย็นนาน 15-20 นาที

 
วิธีปรับอุณหภูมิอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน:

กรณีประคบเย็น
ควรบรรจุในซองพลาสติกที่มีในกล่อง หรือกล่องพลาสติกอื่น ๆ แล้วนำไปเก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็งหรือเก็บในกระติกน้ำแข็ง
เพื่อนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ควรแช่อย่างน้อย 120 นาที

กรณีประคบร้อน ทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1: ใช้ไมโครเวฟ
กำลังไฟที่เหมาะสม คือ 400 วัตต์* (หากใช้ไมโครเวฟ 800 วัตต์ ให้ปรับความร้อนที่ระดับปานกลาง)
หมายเหตุ: การใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟมาก/นานเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์แตกได้

   แบบแห้ง:
   วางอุปกรณ์ในแนวราบ ให้เจลกระจายตัวสม่ำเสมอ ใช้เวลา 3 นาที สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง และ 10 นาที สำหรับอุปกรณ์ที่นำมาจากช่องแช่แข็ง
   ถ้ายังไม่ร้อนพอให้นำเข้าไมโครเวฟเพิ่มได้ครั้งละ 10 วินาที จากนั้นห่อผ้า/ใส่ถุงผ้า ก่อนนำไปประคบบริเวณที่ต้องการ บันทึกเวลาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในครั้งต่อไป

   แบบน้ำ:
   วางอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อนในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้ เติมน้ำให้ท่วม นำไปเข้าไมโครเวฟ ตั้งเวลา 5 นาที

 
วิธีที่ 2: ใช้น้ำร้อน
นำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน แช่ในน้ำต้มเดือด (80-90 องศาเซลเซียส) นาน 10 นาที (ห้ามต้มพร้อมกับน้ำ)
 
 
ตารางแสดงวิธีการปรับอุณหภูมิ:
 
ประเภท แหล่งที่ใช้ปรับอุณหภูมิ เวลาในการปรับให้เป็นอุณหภูมิ
ที่ต้องการ (นาที)
อุณหภูมิที่ต้องการ
(องศาเซลเซียส : °C)
ประคบเย็น  ตู้เย็น : ช่องแช่แข็ง  (1-4 องศาเซลเซียส) 120 2
กระติกน้ำแข็ง  (5-14 องศาเซลเซียส) 20 9
ประคบร้อน  ไมโครเวฟ  (กำลังไฟ 800 วัตต์)
ปรับความร้อนระดับกลาง
วางอุปกรณ์ในแนวราบบนจานในตู้ไมโครเวฟ
2 44
แช่อุปกรณ์ในน้ำต้มเดือด  (80-90 องศาเซลเซียส) 10 44
 
ข้อควรระวัง:

ข้อควรระวังสำหรับการประคบเย็น
• ผู้ที่มีสภาวะการรับรู้ความรู้สึกเสียไป
• ผู้ที่มีความไวต่อความเย็น
• บริเวณที่มีบาดแผลเปิด

ข้อควรระวังสำหรับการประคบร้อน
• ผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดี
• ผู้มีเนื้องอก (Tumor) หรือเป็นวัณโรค (Tuberculosis)
• หญิงมีครรภ์
• ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory dysfunction) เช่น เส้นหลอดเลือดขอด (Varicose vein)
• ผู้ที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำ (Thrombophlebitis)

 
การเก็บรักษา:
• หลีกเลี่ยงแสงแดด ควรเก็บในที่แห้งและเย็น
• ไม่นำอุปกรณ์ไปวางโดยตรงในพื้นผิวคมหรือไม่เรียบ
• หลังการใช้ทุกครั้ง ควรทำความสะอาดด้วยน้ำหรือสบู่อ่อน และเก็บไว้ในกล่องหรือซองพลาสติกที่อุณหภูมิห้อง ในตู้เย็นหรือในช่องแช่แข็ง
• อย่าวางของหนักกดทับ
 
คำแนะนำ: ควรมีอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน 2 ชิ้น เพื่อใช้แทนกันเมื่อความเย็นหรือความร้อนหมดไปขณะปฐมพยาบาล
 
ขนาดบรรจุ: 700 กรัม/ชิ้น/กล่อง
 
ราคาขาย:  398 บาท
 
ร้านค้าที่มีจำหน่าย: Save Drug, SIAMDRUG, Health Plus, Safe & Save, Shopee, Lazada ,Tops Care, Fasino และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป