ชุดตรวจสอบหาระยะการตกไข่ ชนิดจุ่ม

ขนาดบรรจุ: 1 กล่องประกอบด้วย 5 ชุดทดสอบ, 5 ถ้วยรองรับปัสสาวะและเอกสารกำกับ

ราคาขาย:  230 บาท