ชุดตรวจสอบหาระยะการตกไข่ ชนิดจุ่ม

ขนาดบรรจุ : 1 กล่องประกอบด้วย 5 ชุดทดสอบ, 5 ถ้วยรองรับปัสสาวะและเอกสารกำกับ

ราคาขาย :  230 บาท