ชุดตรวจสอบการหาระยะตกไข่ ชนิดตลับหยด

ขนาดบรรจุ: 1 กล่องประกอบด้วย 5 ชุดทดสอบ, 5 ถ้วยรองรับปัสสาวะ, หลอดหยดและเอกสารกำกับ

ราคาขาย:  360 บาท