ชุดตรวจสอบการหาระยะตกไข่ ชนิดตลับหยด

ขนาดบรรจุ : 1 กล่องประกอบด้วย 5 ชุดทดสอบ, 5 ถ้วยรองรับปัสสาวะ,หลอดหยดและเอกสารกำกับ

ราคาขาย :  360 บาท