เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัส

 

เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัส

 
Product Information :

เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัส สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย(วัดไข้ที่หน้าผาก), อุณหภูมิพื้นผิว(ขวดน้ำหรือขวดนมเด็กอ่อน)และอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องสัมผัสพื้นผิว

 

คุณสมบัติ :

• วัดอุณหภูมิได้รวดเร็วภายใน 1 วินาที โดยแสดงผลหน่วยวัดอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์
• โหมดร่างกาย หน้าจอแสดงผล 3 สี โดยมีความหมายดังนี้
      สีเขียว : อุณหภูมิ < 37.3 °C (99.1 °F)                            หมายถึงอุณหภูมิปกติ
      สีส้ม    : อุณหภูมิ 37.4 °C – 37.9 °C (99.3 °F– 100.2 °F)  หมายถึงมีไข้เล็กน้อย
      สีแดง  : อุณหภูมิ > 38 °C (100.4 °F)                             หมายถึงมีไข้สูง
   โหมดพื้นผิวสัมผัส : 0 °C – 60 °C (32 °F-140 °F)
   โหมดอุณหภูมิห้อง : 0 °C – 40 °C (32 °F-104 °F)
• ความแม่นยำ 
      32.0 °C- 34.9 °C (89.6 °F-94.8 °F) + 0.3 C (+0.6°F)
      35.0 °C-42.0 °C (95 °F-107.6 °F) +0.2 C (+0.4°F)
      42.1 °C 42.9°C (107.8 °F-109.2°F) +0.3 C (+0.6°F)
• จดจำค่าอุณหภูมิล่าสุดได้ 32 ความจำ
• ใช้แบตเตอร์รี่: DC 3 V (ถ่านขนาด AA จำนวน 2 ก้อน)
• น้ำหนัก: 105 กรัม

วิธีการใช้ :

• ใส่ถ่านก่อนใช่งาน สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือเมื่อเปลี่ยนถ่านใหม่ ให้รอเครื่องพร้อมใช้งานประมาณ 10-15 นาที
• ก่อนการวัดอุณหภูมิ ให้ปัดผมหรือสิ่งต่างๆที่บดบังบริเวณหน้าผากออก
• กดปุ่ม On/Scan เล็งเครื่องไปที่หน้าผาก เว้นระยะห่างจากหน้าผาก 3-5 เซนติเมตร เมื่อกดปุ่ม On/Scan ใน standby mode เครื่องจะทำการวัดผลภายใน 1 วินาที โดยจะแสดงค่าอุณหภูมิที่จอและมีเสียงบี๊บเตือน

ขนาดบรรจุ :  1 กล่องประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัส, เอกสารกำกับ(ภาษาอังกฤษ), ใบรับรองคุณภาพ
ราคาขาย    :  2,800 บาท
ร้านค้าที่มีจำหน่าย : ร้านขายยาทั่วไป และ ร้าน chainstore  ต่างๆ อาทิเช่น eXta Plus in 7-11