ชุดตรวจการตั้งครรภ์ อีซี่ เพร็ค เทสต์

 
 
ชุดตรวจการตั้งครรภ์ อีซี่ เพร็ค เทสต์
 
อุปกรณ์ที่ตรวจวัดหาระดับฮอร์โมน hCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์
 

 

ราคาขาย :   ชนิดจุ่ม(strip style)          60 บาท
                  ชนิดตลับ(cassette style)   90 บาท

 
ร้านค้าที่มีจำหน่าย : ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป ร้านเชนสโตร์ต่างๆ ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต อาทิ  PURE , Big-C Mini