ชุดตรวจการตั้งครรภ์ อีซี่ เพร็ค เทสต์

 
 
ชุดตรวจการตั้งครรภ์ อีซี่ เพร็ค เทสต์
 
อุปกรณ์ที่ตรวจวัดหาระดับฮอร์โมน hCG ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์
 

 

ราคาขาย:  ชนิดจุ่ม(strip style)  60 บาท
                ชนิดตลับ(cassette style)  90 บาท

 
ร้านค้าที่มีจำหน่าย: PURE, Big-C Mini และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป