อุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน รุ่น ซีเอสไอ-ซีเอช-ทู 300


 

อุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน รุ่น ซีเอสไอ-ซีเอช-ทู 300

เพื่อบำบัดรักษาส่วนต่างๆของพื้นผิวของร่างกาย โดยลดอาการอักเสบในระยะเฉียบพลัน ลดปวด ลดบวม

 
Product Information:

- ขนาด 11.5 x 29 ซม.
- น้ำหนัก 300 กรัม
- เหมาะกับบริเวณ เช่น หน้าผาก, กล้ามเนื้อแขน ขา เป็นต้น
- อุ่นร้อนในไมโครเวฟได้ โดยไม่ต้องแช่ในภาชนะที่เติมน้ำ
- สามารถเก็บในตู้เย็นช่องแข็งได้ตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมใช้งาน
- ให้พร้อมผ้าขนหนูเนื้อนุ่ม สำหรับห่อหุ้มก่อนประคบผิว
- สามารถใช้ซ้ำได้
- ได้รับมาตรฐานสากล FDA, TUV, CE

 
ข้อบ่งใช้และประโยชน์:
สำหรับการใช้ประคบเย็น: ใช้เพื่อบำบัดรักษาส่วนต่างๆของพื้นผิวของร่างกาย โดยลดอาการอักเสบในระยะเฉียบพลัน ลดปวด ลดบวม เช่น อาการดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะหรือมีไข้สูง ข้อเคล็ด บาดเจ็บหลังการเล่นกีฬา 
สำหรับการใช้ประคบร้อน: ใช้เพื่อลดเกร็ง ลดปวดกล้ามเนื้อ ลดบวม เพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ เช่น อาการดังต่อไปนี้ ห้อเลือดฟกช้ำ ปวดประจำเดือน อาการกล้ามเนื้อตึง
 
คำเตือน:
คำเตือนสำหรับการประคบเย็น

• ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
• อาจทำให้เกิดการแช่แข็ง (freezing) ของเนื้อเยื่ออันเป็นผลจากการไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ หรือ        จากการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป จนอาจเกิดการตายของเนื้อเยื่อเฉพาะที่หากอุณหภูมิลดลงถึง      4 องศาเซลเซียส
• อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังจากพิษของสารเคมีที่รั่วจากอุปกรณ์ดังกล่าว
• เด็กหรือผู้ที่ไร้ความสามารถควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
• สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

คำเตือนสำหรับการประคบร้อน

• ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
• ให้ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวอย่างสม่ำเสมอ
• อาจทำให้ผิวหนังพุพองเนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป
• อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังจากพิษของสารเคมีที่รั่วจากอุปกรณ์ดังกล่าว
• ไม่ควรใช้ความร้อนในการปรับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่แนะนำเพราะอาจทำให้ผิวหนังไหม้ อุปกรณ์          เสื่อมหรือรั่วได้
• เด็กหรือผู้ที่ไร้ความสามารถควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
• สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น

ข้อห้ามใช้:
ข้อห้ามใช้สำหรับการประคบเย็น
• ผู้ที่มีการไหลเวียนเลือดผิดปกติ ได้แก่ Arteriosclerosis, Raynaud’s syndrome
ข้อห้ามใช้สำหรับการประคบร้อน

• ห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในบริเวณต่อไปนี้ บริเวณที่มีแผลเปิดหรือมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง บริเวณที่มีเลือด     ออก(Haemorrhagic area)  บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
• ห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดการขยาย     ตัวของหลอด เลือดในหลายบริเวณพร้อมกันอันจะทำให้ความดันโลหิตลดลง และอาจจะเป็นลมได้เมื่อ     ลุกขึ้นทันทีหลังจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
• ผู้ที่มีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ(Phlebothrombosis)

วิธีการใช้:

1. นำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อนไปปรับอุณหภูมิให้ร้อนและเย็นตามความต้องการ
2. เมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการ ควรนำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อนใส่อุปกรณ์ลงในถุงผ้าที่จัดเตรียมให้ก่อน       นำไปประคบบริเวณที่ต้องการ
3. การประคบร้อนนาน 15-20 นาที และการประคบเย็นนาน 15-20 นาที

วิธีปรับอุณหภูมิอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน :
กรณีประคบเย็น
ควรบรรจุในซองพลาสติกที่มีในกล่องหรือกล่องพลาสติกอื่นๆแล้วนำไปเก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็งหรือเก็บในกระติกน้ำแข็งเพื่อนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ควรแช่อย่างน้อย 120 นาที
กรณีประคบร้อน ทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1: ใช้ไมโครเวฟ
กำลังไฟที่เหมาะสม คือ 400 วัตต์* (หากใช้ไมโครเวฟ 800 วัตต์ ให้ปรับความร้อนที่ระดับปานกลาง)
หมายเหตุ: การใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟมาก/นานเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์แตกได้
วางอุปกรณ์ในแนวราบ ให้เจลกระจายตัวสม่ำเสมอ ใช้เวลา 60 วินาที สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง และ 90 วินาทีสำหรับอุปกรณ์ที่นำมาจากช่องแช่แข็ง ถ้ายังไม่ร้อนพอให้นำเข้าไมโครเวฟเพิ่มได้ครั้งละ 10 วินาที จากนั้นห่อผ้า/ใส่ถุงผ้า ก่อนนำไปประคบบริเวณที่ต้องการ บันทึกเวลาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในครั้งต่อไป
วิธีที่ 2: ใช้น้ำร้อน
นำอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน แช่ในน้ำต้มเดือด (80-90 องศาเซลเซียส) นาน 10 นาที (ห้ามต้มพร้อมกับน้ำ)
ตารางแสดงวิธีการปรับอุณหภูมิ:

การทำให้ร้อน

- ใช้ไมโครเวฟ: กำลังไฟ 400 วัตต์ 1 นาที (ถ้าเพิ่งออกจากช่องแช่แข็งใช้ 1.5        นาที)
  ถ้ายังไม่ร้อนพอ เพิ่มได้ครั้งละ 10 วินาที หรือสามารถแช่น้ำให้ท่วม แล้วนำเข้า      ไมโครเวฟนาน 5 นาที
- ใช้น้ำร้อน: แช่ในน้ำร้อน 80-90 องศานาน 10 นาที  (ห้ามต้มกับน้ำร้อน)

การทำให้เย็น

- แช่ในช่องแช่แข็ง: 1-4 องศา นาน 120 นาที
- แช่ในกระติกน้ำแข็ง: 5-14 องศา นาน 20 นาที

 
ข้อควรระวัง:

ข้อควรระวังสำหรับการประคบเย็น
• ผู้ที่มีสภาวะการรับรู้ความรู้สึกเสียไป
• ผู้ที่มีความไวต่อความเย็น
• บริเวณที่มีบาดแผลเปิด

ข้อควรระวังสำหรับการประคบร้อน
• ผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดี
• ผู้มีเนื้องอก (Tumor) หรือเป็นวัณโรค (Tuberculosis)
• หญิงมีครรภ์
• ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory dysfunction) เช่น เส้นหลอดเลือดขอด          (Varicose vein)
• ผู้ที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำ (Thrombophlebitis)
 
การเก็บรักษา:
• หลีกเลี่ยงแสงแดด ควรเก็บในที่แห้งและเย็น
• ไม่นำอุปกรณ์ไปวางโดยตรงในพื้นผิวคมหรือไม่เรียบ
• หลังการใช้ทุกครั้ง ควรทำความสะอาดด้วยน้ำหรือสบู่อ่อน และเก็บไว้ในกล่องหรือซองพลาสติกที่           อุณหภูมิห้อง ในตู้เย็นหรือในช่องแช่แข็ง
• อย่าวางของหนักกดทับ
 
คำแนะนำ: ควรมีอุปกรณ์ประคบเย็นและร้อน 2 ชิ้น เพื่อใช้แทนกันเมื่อความเย็นหรือความร้อนหมดไปขณะปฐมพยาบาล
 
ขนาดบรรจุ: 300 กรัม/ชิ้น/กล่อง
 
ราคาขาย: 209 บาท
 
ร้านค้าที่มีจำหน่าย: SIAMDRUG, Health Up, P&F, DB Health, Shopee, Lazada และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป